PRAKTISK INFORMATION

 

Handels-betingelser

Generelle handelsbetingelser for Blokhus By Camping.

Alle priser er oplyst i danske kroner inkl. moms og afgifter, medmindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation.

Fortrydelsesret og refusion:

Vi gør opmærksom på, at jeres booking ikke er omfattet af Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret. Salg af overnatning (hytter, sommerhuse, camping mm.) er omfattet af en særlig undtagelsesbestemmelse i Forbrugeraftalelovens §18 stk 2 nr 12. Den foretagne booking er således ikke omfattet af en 14 dages fortrydelsesret. Begrundelsen herfor ligger i det forhold, at genudlejning af en reserveret hytte/lejlighed/plads, der afbestilles ganske få dage før ankomst, ofte ikke vil være muligt.

Booking via mail eller telefon:

-ved booking af hytteophold på Blokhus By Camping skal der senest 5 dage efter bookingdato indbetales 100 % af prisen. Ved afrejse betales evt. restbeløb. Ved bookingbekræftelse oplyses dato for seneste betaling, samt link til vores bankkonto hvortil pengene skal overføres. Ved indbetaling skal navn og hytte nr. oplyses.

-ved booking af campingophold på Blokhus By Camping skal der senest 5 dage efter bookingdato indbetales 100 % af prisen. Ved afrejse betales evt. restbeløb. Ved bookingbekræftelse oplyses dato for seneste betaling, samt link til vores bankkontonr. hvortil pengene skal overføres. Ved indbetaling skal navn og enhedsnr. oplyses.

– Booker du et ophold med egen campingvogn/telt/autocamper eller ophold i hytte eller værelse betales det fulde beløb straks efter at bookingen er foretaget. Efter modtagelse af bestillingen fremsender Blokhus By Camping bookingbekræftelsen pr. e-mail. Såfremt du ikke modtager en e-mail med din bookingbekræftelse, bedes du tjekke din spam-mail og/eller uønsket mail.

– Ved modtagelse af bookingbekræftelsen er det lejerens ansvar, at sikre sig at perioden og den valgte enhed er korrekt.

Booking via vores onlinesystem:

-ved booking af ophold via vores onlinesystem betales der ved bookingen 100% af beløbet. Der kan betales med godkendte betalingskort/kreditkort. Se på vores onlinebooking hvilke kort der kan bruges.

– Ved modtagelse af bookingbekræftelsen er det lejerens ansvar at sikre sig, at perioden og den valgte enhed er korrekt.

Registrering af oplysninger:

Blokhus By Camping registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men Blokhus By Camping beholder registreringen i 5 år. Blokhus By Camping anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden. Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres, før de sendes over internettet.

Afbestilling af opholdet:

Du har mulighed for at tilkøbe en afbestillingsbeskyttelse, når opholdet bookes. Med en afbestillingsbeskyttelse er I sikret muligheden for at kunne annullere opholdet. Vores afbestillingsbeskyttelse gælder også ved sygdom.

Afbestillingsbeskyttelsen koster 295 DKK pr. booket enhed, og skal bestilles samtidigt med opholdet. Efter indbetalingen for bookingen er foretaget kan Afbestillingsbeskyttelsen ikke længere bestilles/afbestilles.

Har du valgt IKKE at tilkøbe Afbestillingsbeskyttelse og afbestiller dit bookede ophold, får du ikke det indbetalte beløb retur.

Har du tilkøbt Afbestillingsbeskyttelse gælder følgende:

I tilfælde af sygdom

– dækker Afbestillingsbeskyttelsen frem til kl 12 på ankomstdagen. Det indbetalte beløb (fratrukket prisen for Afbestillingsbeskyttelsen) returneres ved fremsendelse af dokumentation i form af en lægeerklæring.

– I tilfælde hvor bookingen består af flere enheder: plads til campingvogn/telt/camper, hytter, værelser dækker Afbestillingsbeskyttelsen alene den enhed, som den sygdomsramte skulle bebo.

Er der IKKE tale om sygdom gælder følgende:

Mere end 30 dage før ankomst
– ved afbestilling mere end 30 dage før ankomst får du det indbetalte beløb retur, dog fratrukket Afbestillingsbeskyttelsens pris.

29 – 15 dage før ankomst
– ved afbestilling 29 – 15 dage før ankomst får du 50% af det indbetalte beløb retur, dog fratrukket prisen på Afbestillingsbeskyttelsen.

14 – 0 dage før ankomst
– ved afbestilling 14-0 dage før ankomst er der ingen refundering af indbetalte beløb.

Under opholdet
Ved akut sygdom, ulykke eller dødsfald i nærmeste familie bør du være opmærksom på, at være dækket af egen privat rejseforsikring. Vores Afbestillingsbeskyttelse dækker IKKE, hvis I, uanset årsag, afbryder opholdet.

Ombooking af ophold
Blokhus By Camping accepterer, så vidt det er muligt at lave en ombooking af den oprindelige booking, dog skal det ske indenfor samme sæson. Såfremt, det ombookede ophold senere annulleres af lejer, vil en refusion kunne lade sig gøre, hvis lejer i den oprindelige booking har forudbestilt og betalt en afbestillingsbeskyttelse. Herefter gælder de regler som gør sig gældende under afbestillingsbeskyttelsens regler.

Reklamationsbehandling:

Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til os på mail@blokhusbycamping.dk eller ringe til os på 40 44 90 96.

Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, medmindre andet er aftalt.

Når Blokhus By Camping modtager din klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. Blokhus By Camping vil tage stilling til, om den modtagne vare skal refunderes, ombyttes, eller der skal gives prisnedslag.

Force Majeure
Såfremt lejemålet forhindres af forhold udenfor feriecenterets indflydelse (epidemier, katastrofe, optøjer, lockout, strejke eller lign.), hæfter centeret ikke herfor, og der tilkommer ikke lejeren nogen godtgørelse.

Virksomhedens oplysninger:

Blokhus By Camping
Aalborgvej 62
9492 Blokhus
www.blokhusbycamping.dk
mail@blokhusbycamping.dk
Tlf.nr. +45 4044 9096

Cvr.nr. 33986122