PRAKTISK INFORMATION

 

Handelsbetingelser

Generelle handelsbetingelser for Blokhus By Camping

Alle priser er oplyst i danske kroner inklusive moms og alle afgifter, med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation.

Booking via mail eller telefon:

-ved booking af hytteophold på Blokhus By Camping skal der senest 8 dage efter bookingdato indbetales 100 % af prisen. Ved bookingbekræftelse oplyses vores bankkonto nr., hvortil pengene skal overføres, samt dato for seneste betaling. Ved indbetaling skal navn og hyttenr. oplyses.

-ved booking af campingophold på Blokhus By Camping skal der senest 8 dage efter bookingdato indbetales 100 % af prisen. Ved bookingbekræftelse oplyses vores bankkonto nr., hvortil pengene skal overføres, samt dato for seneste betaling. Ved indbetaling skal navn og enhedsnr. oplyses.

Booking via vores onlinesystem:

-ved booking af ophold via vores onlinesystem betales der med det samme 100 % af beløbet. Der kan betales med godkendte betalingskort/kreditkort.

Afrejse før tid:

-ved afrejse før tid gives der ikke refusion for restopholdet.

Registrering af oplysninger:

Blokhus By Camping registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med købet. Oplysningerne videregives ikke, men Blokhus By Camping beholder registreringen i 5 år. Blokhus By Camping anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden. Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres, før de sendes over internettet.

Fortrydelsesret og refusion:

Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:

  • Hvis du afbestiller indenfor 14 dage efter bestillingen er foretaget, så refunderes hele beløbet. Bestiller du et ophold mindre end 30 dage før ankomst bortfalder dette punkt. Bestiller du et ophold mindre end 7 dage før ankomst bortfalder dette punkt.
  • Hvis du afbestiller mere end 30 dage før ankomst får du hele beløbet godtgjort med undtagelse af et administrationsgebyr på Dkk. 300,-.
  • Hvis du afbestiller mindre end 30 dage og mere end 7 dage før ankomst, kan du få halvdelen af det indbetalte beløb refunderet. Hvis du afbestiller mindre end 7 dage før ankomst, mister du hele det indbetalte beløb. Afbestiller du mindre end 48 timer til ankomst skal restbeløbet for din booking indbetales.
  • Såfremt Blokhus By Camping grundet myndighedsrestriktioner må aflyse en booking, vil der ikke blive udbetalt erstatning. Indbetalte beløb for opholdet vil blive tilbagebetalt, eller kunden kan vælge at booke et senere ophold. I tilfælde af en hel eller delvis nedlukning af faciliteter på campingpladsen pga. restriktioner, vil der tillige ikke blive givet nedslag i prisen for opholdet.
  • Aflyses/afbestilles en booking, uden myndighederne har stillet krav om dette, kan kunden til stadighed blive opkrævet det fulde beløb for det planlagte ophold. Såfremt et ophold ikke kan gennemføres på grund af grænselukninger eller lukning af regioner i Danmark, vil der ikke blive stillet krav om betaling.

Afbestillingsforsikring:

Såfremt du ønsker en afbestillingsforsikring skal du kontakte relevante forsikringsselskaber, Blokhus By Camping har for nuværende ikke aftaler for dette produkt.

Reklamationsbehandling:

Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til os på mail@blokhusbycamping.dk eller ring til os på 40 44 90 96.

Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, medmindre andet er aftalt.

Når Blokhus By Camping modtager din klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. Blokhus By Camping vil tage stilling til om den modtagne vare skal refunderes, ombyttes eller om der skal gives prisnedslag.