Denmark United-Kingdom Germany
Denmark United-Kingdom Germany

Verdensmål 12

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi tager ansvaret for vores eget og gæsternes forbrug meget seriøst, og netop af den grund gør vi mange forskellige indsatser i forbindelse med dette verdensmål.

Genanvendelse
Genanvendelse er et af vores store fokuspunkter, og vi gør rigtig meget for at genanvende så meget som muligt. Klude og mopper, som bruges til rengøring, vaskes og genbruges, til de er slidte. Gæsterne i hytterne opfordres også til ikke at kassere den klud og moppe, som de har fået udleveret til rengøring, og hvis de gør det, opkræves de et gebyr herfor. Kasserede møbler genbruges også ofte andre steder i virksomheden, og hvis ikke vi selv kan bruge dem, sælges de enten videre eller afleveres hos genbrug, så andre kan få glæde af dem. Derudover har vi genbrugt nogle af vores hytter til at lave små toilethuse på pladsen, så toiletfaciliteterne er blevet bedre fordelt, og omvendt er vores strandhuse faktisk bygget af et genbrugt toilethus. Vi genanvender også flittigt gamle fliser til nye fliseområder for at skabe bedre udendørsarealer.

I forbindelse med genanvendelse affaldssorterer vi også, det gælder både for virksomheden selv såvel som for gæsterne, der har mulighed for at sortere deres affald på affaldspladserne. Affaldssorteringen er opdelt i dagrenovation, papir, pap, jern og metal, dåser, glas og plastik. Vi arbejder kontinuerligt med at forbedre skiltningen på affaldsbeholderne, men vi oplever desværre fortsat, at mange gæster ikke affaldssorterer. Vi bestræber os på at gøre affaldssorteringen ligeså nem som i private hjem. Derfor er vores brancheforeningen også gået ind i arbejdet for at udvikle affaldssystemer, der kan være med til at lette affaldssorteringen for vores gæster.

Papirforbrug
I bæredygtighedens tegn arbejder vi på at nedsætte vores papirforbrug og gøre forbruget mere miljøvenligt. Det indebærer for eksempel, at vi har indført en papirfri politik i forbindelse med bookinger og nyhedsbreve, så gæsterne kun får tilsendt informationer pr. mail. Yderligere har vi i år indgået et samarbejde med Digital Guest, så gæsterne får tilsendt en mail 5 dage før deres ophold med vigtige informationer om både deres enhed, pladsen og området. Således sparer vi en del papir, som de ellers ville få udleveret ved check-in. Derudover anvender vi alle steder ubleget papir, både toiletpapir og håndklædepapir. Det betyder, at det ikke er blevet kemisk behandlet og derfor er mindre miljøbelastende. Samtidig er papiret også miljøcertificeret.

Gulvmåtter
Vi bruger gulvmåtter rigtig mange steder i virksomheden: i receptionen, på kontoret, i servicebygningerne, i fælleskøkkenet og i fællesstuen. Dermed har vi et stort forbrug af gulvmåtter blandt andet for at lette rengøringen, og derfor er det også væsentligt for os, at dette forbrug er bæredygtigt. Vi er derfor glade for at kunne sige, at vores måtter indgår i en bæredygtig livscyklus hos Berendsen. De kommer nemlig jævnligt forbi igennem sæsonen og udskifter måtterne. De beskidte måtter vaskes med deres svanemærkede vaskeproces, så de kan genbruges bagefter.

Rengørings- og hygiejneprodukter
Det er ikke kun vores gulvmåtter, som genbruges, det gælder nemlig også for vores klude og mopper, som vi vasker med allergivenligt vaskemiddel fra neutral, inden de bruges igen. Derudover er de fleste af vores rengøringsmidler også fri for skadelige kemikalier, idet de er svanemærkede, og i fremtiden bestræber vi os naturligvis på, at dette gør sig gældende for alle vores rengøringsmidler.