Denmark United-Kingdom Germany
Denmark United-Kingdom Germany

Verdensmål 13

Verdensmål 13: Klimaindsats

Vi vil gerne være medvirkende til at mindske klimaforandringerne og gør derfor også en aktiv indsats herfor. Vi har blandt andet fokus på anvendelse af vedvarende energikilder, hvorfor vores campingplads er forsynet med natur-el, som er 100% dansk produceret vindenergi fra Scanenergi.

Desuden ønsker vi at holde naturen og byen ren. Derfor stiller vi også poser til rådighed, som vores gæster kan bruge til indsamling af affald. Poserne er doneret af “Ren Strand”.