Denmark United-Kingdom Germany
Denmark United-Kingdom Germany

Verdensmål 15

Verdensmål 15: Livet på land

Camping foregår i naturen, og af den grund synes vi også, at det er vigtigt, vi passer godt på den natur. Selvom naturen i høj grad er kontrolleret på campingpladsen, så arbejder vi på at lade naturen være vild, hvor det er muligt, for at understøtte biodiversiteten. Det gør vi blandt andet ved at undlade at klippe kanter og skråninger rundt på pladsen, ligesom vi også undgår, så vidt det er muligt at beskære træer og buske på området. Derudover planter vi løbende nye træer, og vi har især plantet mange frugttræer, som også giver mad til fuglene og andre smådyr. Således er vi med til at skabe et rigt plante- og dyreliv på disse områder af pladsen. Derudover bruger vi ikke kunstgødning på vores områder, idet vi ikke vil være medvirkende til at påvirke økosystemerne i vores farvande. Til gengæld benytter vi os af bioklip, så græsset på den måde er med til at gøde sig selv.