Denmark United-Kingdom Germany
Denmark United-Kingdom Germany

Verdensmål 7

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Vores energiforbrug er forholdsvis stort, og derfor gør vi også, hvad vi kan for at gøre det mere bæredygtigt. Vi bruger for eksempel LED-pærer i mange af vores lamper, og vi udskifter løbende vores øvrige pærer til LED, så vi i fremtiden kun bruger LED-pærer. Derudover anvender vi varmepumper til at opvarme reception og legestue. Med varmepumper skærer vi ned på energiforbruget og udleder mindre Co2 end via andre opvarmningsformer. Desuden har vi  i servicebygningen Genvex ventilation, så den overskydende varme genanvendes i stedet for at gå til spilde, og således sparer vi på energiforbruget. Vi har desuden indgået en aftale om natur-el med Scanenergi. Det betyder konkret, at vores plads er forsynet med 100% dansk vindenergi.

Et andet initiativ, som vi har implementeret, er undervisning af vores personale i forskellige energibesparende tiltag. På den måde lærer de at optimere deres energiforbrug i løbet af arbejdsdagen, så de bidrager mindst muligt til miljøforureningen.